Mavzuning dolzarbligi

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Долзарбликни белгилаб берувчи омиллар

Заруратни асослаб берувчи ҳуқуқий асослар

имконияти чекланган болаларнинг жамиятга тўлақонли ижтимоийлашуви, нутқий ва мотор ривожланиши, билиш жараёнларининг диагностикасини тизимли тарзда ташкил этишни такомиллаштириш;

имконияти чекланган болаларнинг жамиятдаги фаоллигини такомиллаштиришнинг ахборот-коммуникация ҳамда инновацион-педагогик технологияга асосланган ўқув-методик таъминоти, мультимедиали электрон таълим ресурслари яратиш;

имконияти чекланган болаларнинг изчил ижтимоийлашуви ва умумий таълим тизими интеграциялашувига кўмаклашадиган мослаштирилган дастурлар ва якка тартибдаги таълим йўналишларини ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2016 йил 29 декабрдаги ПҚ-2707-сонли Қарори

       2017 йил                 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони

      2017 йил 30 сентябрдаги ПФ-5198-сонли «Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони