“Инклюзив таълим: имконияти чекланган болалар ва рақс санъати” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси

Ўзбекистон давлат хореография академияси

 “Инклюзив таълим: имконияти чекланган болалар ва рақс санъати” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси

 

АХБОРОТ  ХАТИ

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 мартдаги 101-Ф-сонли фармойиши билан тасдиқланган режага асосан 2022 йил 25  ноябрь куни Ўзбекистон давлат хореография академиясида “Инклюзив таълим: имконияти чекланган болалар ва рақс санъати” мавзусида ўтказиладиган халқаро миқёсдаги илмий-амалий анжумани(конференция)га таклиф қилади.

Конференция қуйидаги йўналишлар бўйича ташкил этилади:

1.Хореография таълими орқали имконияти чекланган болаларнинг жамиятдаги фаоллигини ошириш масалалари.

2.Маданият ва санъат муассасаларида имконияти чекланган болалар билан иш олиб бориш амалиёти.

3.Хореография санъатидаги муаммо ва ечимлар.

4.Маданият ва санъат таълимида шахс маънавияти масалалари.

Муаллифлар учун маълумотлар

Конференцияда республикамиз ва хорижий давлатларда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари, докторант ва таянч докторантлар, тадқиқотчилар, ёш олимлар, магистрантлар ҳамда маданият ва санъат соҳасида фаолият олиб бораётган мутахассислар иштирок этишлари мумкин.

Конференциянинг расмий тили: ўзбек, рус ва инглиз тиллари.

Илмий мақолалар қуйидаги талаблар асосида расмийлаштирилиши лозим:

 • мақолалар матнлари Microsoft Word матн муҳаррири ёрдамида Тimes New Roman шрифтида, 1,5 интервалда, 14 ўлчамда терилган бўлиб, юқоридан ва пастдан 2 см, чапдан 3 см, ўнгдан 1,5 см жой қолдириб расмийлаштирилади. Мақоланинг номи бош ҳарфлар билан ёзилади ва 1,5 интервалдан сўнг муаллифнинг Ф.И.О., асосий иш жойи, лавозими, илмий даражаси ва илмий унвони ёзилади;
 • матндан ҳаволалар тўртбурчак қавс ичида фойдаланилган адабиётлар рўйхатидаги тартиб рақами билан берилади (Масалан: [1, 36-б.]). Фойдаланилган адабиётлар рўйхати матн сўнгида берилади. Фойдаланилган адабиётлар камида 2-3 та номдаги адабиётни ташкил этиши тавсия этилади;
 • талабга жавоб бермайдиган мақолалар чоп этилмайди ва қўлёзмаси муаллифга қайтарилмайди;
 • муаллиф тақдим этилган мақолаларнинг илмий-назарий ва методологик жиҳатдан асосланганлиги, мақоладаги маълумот ва далилларнинг аниқлиги, тўғрилиги ва кўчирмакашликка йўл қўйилмаганлигига масъулдир;
 • мақола ҳажми 5-7 бет, электрон вариантда 2022 йил 10 ноябрга қадар таҳрирдан ўтказилиб, ташкилий қўмитага (90) 972-54-44, (99) 811-26-14 рақамли телефон телеграммига) жўнатилиши лозим. Кўрсатилган муддатдан кечикиб тақдим этилган мақолалар кўриб чиқилмайди ва тўпламга киритилмайди.

 

Координаторлар: Жомонов Равшан Орипович — (90) 326-19-27,

Худойназарова Шаҳзода Турсуновна — (90) 972-54-44,                 (90) 975-54-44,

Тўйчиева Муаттар Абдувоҳидовна — (94) 105-16-46,           Аҳмедова Рисолат Баҳодировна — (99) 811-26-14.

 

 

Электрон манзил:

 

gofurov_1967@mail.ru

 

 

 

Мақолаларда келтириладиган рақам ва маълумот ҳамда фактлар учун  муаллиф жавобгардир.

 

 

State Academy of Choreography of Uzbekistan

INFORMATION LETTER

about the international scientific and practical conference on: “Inclusive education: children with disabilities and dance art”

Dear colleagues!

The State Academy of Choreography of Uzbekistan invites you to take part in the international scientific and practical conference on the topic: “Inclusive education: children with disabilities and dance art”, which will be held on November 25, 2022 in accordance with the plan approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 101-F dated March 7, 2022.

The main thematic areas of the conference:

 1. 1. Issues of increasing the social activity of children with disabilities through choreographic education.
 2. The practice of working with children with disabilities in cultural and art institutions.
 3. Choreographic art: problems and solutions.
 4. Questions of personal spirituality in education in the field of culture and art.

For the authors’ information!

Professors and teachers of higher educational institutions of the republic and foreign countries, doctoral students, researchers, young scientists, applicants, undergraduates, as well as specialists in the field of culture and art can take part in the conference.

Official languages of the conference: Uzbek, Russian, English.

Requirements for the design of scientific articles:

 • A4 format, «Microsoft Word», font «Times New Roman» (14 pt), spacing — 1.5, margins: left — 3 cm, right — 1.5 cm, top and bottom — 2 cm. The title of the article should be written in capital letters. On the next line, after 1.5 intervals, the full name, place of work, position, academic degree and academic title of the author are indicated.
 • references in the text are made in square brackets, which indicate the serial number and pages of the literature used, the full list of which is placed at the end of the article. (For example: [1, 36-b.]). The list of references should consist of 2-3 titles of books.
 • articles that do not meet the requirements are not allowed to be published and manuscripts are not returned to the author; автор несёт ответственность за научно-теоретическое и методологическое обоснование статьи, за достоверность фактов и сведений, не допускает плагиата;
 • the volume of the article is 5-7 pages. The article must be sent electronically by November 10, 2022 via telegram channels (90) 972-54-44 or (99) 811-26-14. Articles sent after the specified date are not considered and are not published.

 

Coordinators: Jomonov Ravshan Oripovich — (90) 326-19-27,

Хudoynazarova Shaxzoda Tursunovna — (90) 972-54-44,                 (90) 975-54-44,

To‘ychiyeva Muattar Abduvohidovna — (94) 105-16-46,           Axmedova Risolat Bakhodirovna  — (99) 811-26-14.

 

 

Email:

 

 

 gofurov_1967@mail.ru

 

 

        The author of the article is responsible for the accuracy of information and facts.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *